Persoonlijke hulpmiddelen
Overgaan naar content. Zoeken FAQ Help Over ons

Safe Start - De Belgische portaalsite voor de veiligheid en gezondheid van jongeren op het werk

Selecteer talen:

Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Coprant: modellen voor risicoanalyse en werkpostfiche

Coprant, het netwerk Coördinerende Preventieadviseurs Antwerpen, heeft interessante, praktische modellen uitgewerkt om de organisatie van de stages in goede banen te leiden. Het betreffen hier voorbeelden van risicoanalyses evenals van werkpostfiches voor het uitvoeren een stage bij:

  • een zelfstandige;
  • een onderneming of instelling;
  • een onderwijsinstelling.

Hierbij wordt telkens een onderscheid gemaakt naargelang het een stage betreft in een risicovolle sector (harde sector), dan wel in een minder risicovolle sector (zachte sector).

Een risicoanalyse houdt een inventaris in van de risico's in de onderneming waar de stagiair wordt tewerkgesteld. De werkgever-stagegever stelt dit document op ten behoeve van de onderwijsinstelling.

Een werkpostfiche is een document waarin de werkgever-stagegever de relevante informatie inzake welzijn aan de stagiair en de onderwijsinstelling meedeelt om hen te informeren aangaande de uit te voeren taken, de aanwezige risico's tijdens de stage, en de te nemen preventiemaatregelen.

Deze voorbeelden werden opgesteld in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Modellen voor de risicoanalyse en de werkpostfiche voor een stage bij een zelfstandige

Invulbaar met de hand:

Taal Model A Model B
NL Risicoanalyse (PDF, 5 p., 270 kB) Werkpostfiche (PDF, 1 p., 104 kB) Risicoanalyse (PDF, 5 p., 235 kB) Werkpostfiche (PDF, 1 p., 104 kB)
Fr Analyse des risques (PDF, 7 p., 404 kB) Fiche d'un poste de travail (PDF, 1 p., 60 kB) Analyse de risques (PDF, 6 p., 160 kB) Fiche d'un poste de travail (PDF, 1 p., 60 kB)
En Risk analysis (PDF, 5 p., 126 kB) Workstation card (PDF, 1 p., 103 kB) Risk analysis (PDF, 4 p., 123 kB) Workstation card (PDF, 1 p., 103 kB)

 

Invulbaar op het scherm; eerst downloaden en dan invullen (word 2003):

Taal Model A Model B
NL Risicoanalyse (DOC, 5 p., 196 kB) Werkpostfiche (DOC, 1 p., 120 kB) Risicoanalyse (DOC, 4 p., 171 kB) Werkpostfiche (DOC, 1 p., 97 kB)
Fr Analyse des risques (DOC, 7 p., 277 kB) Fiche d'un poste de travail (DOC, 2 p., 93 kB) Analyse des risques (DOC, 5 p., 219 kB) Fiche d'un poste de travail (DOC, 1 p., 92 kB)
En Risk analysis (DOC, 5 p., 276 kB) Workstation card (DOC, 1 p., 100 kB) Risk analysis (DOC, 4 p., 274 kB) Workstation card (DOC, 1 p., 97 kB)

 

Modellen voor de risicoanalyse en de werkpostfiche voor een stage in een onderneming of in een instelling
 

Invulbaar met de hand:

Taal Model A Model B
NL Risicoanalyse (PDF, 6 p., 392 kB) Werkpostfiche (PDF, 1 p., 104 kB) Risicoanalyse (PDF, 6 p., 359 kB) Werkpostfiche (PDF, 1 p., 104 kB)
Fr Analyse des risques (PDF, 7 p., 401 kB) Fiche d'un poste de travail (PDF, 1 p., 112 kB) Analyse des risques (PDF, 6 p., 350 kB) Fiche d'un poste de travail (PDF, 1 p., 112 kB)
En Risk analysis (PDF, 5 p., 127 kB) Workstation card (PDF, 1 p., 109 kB) Risk analysis (PDF, 5 p., 125 kB) Workstation card (PDF, 1 p., 110 kB)

 

Invulbaar op het scherm; eerst downloaden en dan invullen (word 2003):

Taal Model A Model B
NL Risicoanalyse (DOC, 6 p., 302 kB) Werkpostfiche (DOC, 1 p., 118 kB) Risicoanalyse (DOC, 5 p., 269 kB) Werkpostfiche (DOC, 1 p., 141 kB)
Fr Analyse des risques (DOC, 7 p., 288 kB) Fiche d'un poste de travail (DOC, 1 p., 83 kB) Analyse des risques (DOC, 6 p., 178 kB) Fiche d'un poste de travail (DOC, 1 p., 85 kB)
En Risk analysis (DOC, 5 p., 938 kB) Workstation card (DOC, 1 p., 190 kB) Risk analysis (DOC, 5 p., 616 kB) Workstation card (DOC, 1 p., 175 kB)

 

De documenten voor een stage in een school in het kader van een lerarenopleiding
 

Invulbaar met de hand:

Model A Model B
Risicoanalyse (PDF, 3 p., 203 kB) Risicoanalyse (PDF, 4 p., 196 kB) Werkpostfiche (PDF, 1 p., 116 kB)

 

Invulbaar op het scherm; eerst downloaden en dan invullen (word 2003):

Model A Model B
Risicoanalyse (DOC, 3 p., 87 kB) Risicoanalyse (DOC, 4 p., 182 kB) Werkpostfiche (DOC, 1 p., 101 kB)

Meer info

Zie de rubriek “Documenten” op de website van Coprant – Helpdesk Stages